Wykaz dziedziny i dyscyplin

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 8 sierpnia 2011 r.

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

(Dz. U. nr 179, poz. 1065)